خواندن ” نماز میت” بر پیکر فوت شده کرونایی در استان کرمانشاه

مهاباد- بالویز ( سفیر) سرویس وبگردی عکس ،پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” خواندن نماز میت بر سر پیکر یکی از فوت شدگان کرونا در نودشه پاوه در کرمانشاه پایگاه تحلیلی خبری بالویز – ۹۹/۰۱/۲۴ – (۱۴:۰۰)  

مهاباد- بالویز ( سفیر) سرویس وبگردی عکس ،پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ”

خواندن نماز میت بر سر پیکر یکی از فوت شدگان کرونا در نودشه پاوه در کرمانشاه

پایگاه تحلیلی خبری بالویز – ۹۹/۰۱/۲۴ – (۱۴:۰۰)