واژگونی خودروی سایپا باری در محور مهاباد -سردشت

مهاباد – بالویز( سفیر) روز گذشته خودروی باری حامل میوه در مسیر مهاباد – سردشت به دلیل بریدن ترمز و عدم کنترل راننده ،موجب واژگونی خودرو گردید  به گزارش سرویس عکس حوادث ،پایگاه خبری تحلیلی “بالویز “خودروی سایپا که حامل میوه بود در محور مهاباد- سردشت ” گردنه جواله رشان ” واژگون شد این حادثه تلفات […]

مهاباد – بالویز( سفیر) روز گذشته خودروی باری حامل میوه در مسیر مهاباد – سردشت به دلیل بریدن ترمز و عدم کنترل راننده ،موجب واژگونی خودرو گردید 

به گزارش سرویس عکس حوادث ،پایگاه خبری تحلیلی “بالویز “خودروی سایپا که حامل میوه بود در محور مهاباد- سردشت ” گردنه جواله رشان ” واژگون شد

این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت اما به خودرو خسارات وارد گردید

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز– ۹۹/۰۱/۱۱