بعد از عبور از كرونا، ما كجا خواهيم بود؟

مهاباد – بالویز ( سفیر) بعد از عبور از كرونا، ما كجا خواهيم بود؟ آيا نسل انسان، تحت تاثير اين اتفاق تغيير خواهد كرد؟ اگر شرايط فعلى به مدت يكسال ادامه داشته باشد، چهره شهرها و انسانها و طبيعت چگونه خواهد بود؟ به گزارش سرویس وبگردی بین المللی ، پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” […]

بعد از عبور از كرونا، ما كجا خواهيم بود؟

مهاباد – بالویز ( سفیر) بعد از عبور از كرونا، ما كجا خواهيم بود؟ آيا نسل انسان، تحت تاثير اين اتفاق تغيير خواهد كرد؟ اگر شرايط فعلى به مدت يكسال ادامه داشته باشد، چهره شهرها و انسانها و طبيعت چگونه خواهد بود؟

به گزارش سرویس وبگردی بین المللی ، پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” ماتياس هوركس و همكارانش در مركز پژوهش هاى وابسته به موسسه رابرت كخ در آلمان، به اين سوالات بصورت بى وقفه فكر ميكنند و تحقيقات گسترده اى را براى پاسخ به اين پرسش ها آغاز كردند.

بى شك جهان امروز تحت اثر اين فراگيرى ويروس، در حال تغيير است. فارغ از تبعات تلخ و كشنده ى اين اپيدمى، نيمه ى ديگر اين اتفاق اما شنيدنى ست.

هوركس و همكارانش به سه سر فصل اساسى اشاره ميكنند. اگر كرونا تا يكسال مهمان اين سياره باشد شاهد تغييراتى شگرفت خواهيم بود. رخدادهايى كه شايد رفتار تازه ى انسان آينده باشد.

كرونا فرهنگ مراودات و تعاملات اجتماعى را تغيير ميدهد.جمع هاى دوستانه كوچكتر ميشود. حضور و فيزيك افراد جاى خود را به تصاوير ديجيتال و مجازى ميدهد. دلتنگى ها بيشتر ميشود و آهسته آهسته اين سيطره تلفن ها و دنياى اينترنت، جاى خالى افراد و عزيزانمان را پر خواهد كرد. انسان، موجودى ست كه در طول فرهيختگى اجتماعى اش، نياز به مراودات و ارتباطات حضورى و ديده شدن ها دارد. دنياى بعد از كرونا، شايد ميزها و صندلى هاى خالى بسيارى باشد كه از حضور ها خالى ست.

ويروس تاج، به ما يادآور ميشود كه سمت روشن تكنولوژى چقدر حياتى ست. شايد انسانِ پس از كرونا بايد بيش از هر چيز وامدار تكنولوژى باشد. سيستم آموزش انسانى تغيير خواهد كرد. ويدئو كنفرانس ها و آموزشهاى تحت شبكه اينترنت، سرفصل تازه اى از آينده ى علم و آموزش است. تمامى مدارس به ناچار به جديدترين ابزار انتقال علم مجهز خواهند شد و تعاريف بسيارى از علوم آموزشى دچار تحولى بزرگ خواهد بود. اين اتفاق ميتواند به صورت غير مستقيم و بعضأ مستقيم، از نابودى جنگل هاى بسيارى جهت چاپ كتب درسى و آموزشى در سراسر سياره محافظت كند.

كرونا، به طرز شگفت انگيزى ميانگين مطالعه افراد سياره را در يكسال افزايش خواهد داد. انسان هاى زيادى براى زنده ماندن مجبور به يادگيرى و خواندن خواهند شد. قرنطينه هاى درمانى ويروس تاج، كتاب هاى ديجيتال و خاك خورده ى كتابخانه ها را جان دوباره خواهد داد.

ويروس تاج، هنر و خلاقيت فردى را به شكل قابل توجهى رشد خواهد داد.

هوركس معتقد است در يكسال، صنايع دستى و هنرهاى مبتنى بر فرد، يك رنسانس تازه را تجربه خواهد كرد.

مركز مطالعات بيولوژيك ميشيگان، متشكل از  يك تيم تحقيقاتى محيط زيست شامل بيش از پنجاه دانشمند در زمينه محيط زيست و بيمارى هاى بيولوژيكى، نظر جالب ديگرى دارند:

“كرونا، حيات بيولوژيك سياره را متحول خواهد كرد.”

– كاهش بيش از ٢٠٠ ميليون متر مكعب گازهاى گل خانه اى و دى اكسيد كربن.

– پايين امدن دماى كره زمين در آينده ى نزديك

– حفظ بقاى بيش از هفتصد گونه ى گياهى و جانورى در صورت حفظ اين وضعيت به مدت يكسال

-آسمان هاى آبى تر

– كاهش چند صد ميليون تن زباله ى پلاستيكى

– افزايش چشمگير بهداشت عمومى

– اختصاص بودجه هاى هنگفت جهانى و احياى سنديكاها و مجامع بهداشت در سراسر جهان براى حفظ انسان

– بهره مندى عمومى تر كشورهاى فقير دنيا از بهداشت و آموزش

– و در نهايت باور پذير تر بودن اين ديدگاه كه انسان مالك اين سياره نيست. تغيير اين نگاه براى بقاى نسل بشر حياتى ست.

دانشمند ارشد اين تيم تحقيقاتى، از كرونا بعنوان “يك تنفس عميق” اين سياره نام برد.

جايى كه شايد حيات سياره آبى به اين اتفاق نياز شديدى داشت.

و پرسش نهايى شايد اين است كه آيا كوئيد ١٩ ميتواند آن حلقه ى گمشده ى دفاعى اين سياره در برابر موجودى به نام انسان باشد…؟!

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز– ۹۹/۰۱/۰۵