ساعت رسمی کشور فردا شب یک ساعت جلو کشیده می‌شود

مهاباد – بالویز ( سفیر ) طبق مصوبه مجلس، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ یکم فروردین ماه ۱ ساعت به جلو  کسیده می شود  و در ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور ماه به حالت قبلی  باز می‌گردد. بر این اساس ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ فردا (یکم فروردین ماه) یک ساعت به […]

مهاباد – بالویز ( سفیر ) طبق مصوبه مجلس، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ یکم فروردین ماه ۱ ساعت به جلو  کسیده می شود  و در ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور ماه به حالت قبلی  باز می‌گردد.

بر این اساس ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ فردا (یکم فروردین ماه) یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۸/۱۲/۲۹