فیلم/ارسال کمک های مردمی، ستاد همیاری شهرستان مهاباد به زلزله زدگان قطور خوی

مهاباد-بالویز(سفیر)-کمک های جمع آوری شده مردمی ، ستاد همیاری شهرستان مهاباد در قالب یک ماشین دیروز دوشنبه بیست و ششم اسفند به زلزله زدگان قطور شهرستان خوی ارسال شد. سرویس فیلم پایگاه خبری تحلیلی  بالویزنمایش فیلم در لینک زیر [aparat id=’rfRbC’] درباره تازه ترین نوشته ها رحیم بایزیدیمدیر مسئول در بالویزروزنامه نگار تازه ترین نوشته […]

مهاباد-بالویز(سفیر)-کمک های جمع آوری شده مردمی ، ستاد همیاری شهرستان مهاباد در قالب یک ماشین دیروز دوشنبه بیست و ششم اسفند به زلزله زدگان قطور شهرستان خوی ارسال شد.

سرویس فیلم پایگاه خبری تحلیلی  بالویزنمایش فیلم در لینک زیر

[aparat id=’rfRbC’]