شیفت بندی ادارات ” استان کرمانشاه ” از روز شنبه

مهاباد – بالویز ( سفیر) – به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ، و در راستای حفظ سلامتی شهروندان ، ادارات استان کرمانشاه  از روز شنبه شیفت بندی می شود به گزارش سرویس خبری اجتماعی ، پایگاه تحلیلی” بالویز “معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار کرمانشاه ، گفت : برابربخشنامه رئیس سازمان امور اداری […]

مهاباد – بالویز ( سفیر) – به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ، و در راستای حفظ سلامتی شهروندان ، ادارات استان کرمانشاه  از روز شنبه شیفت بندی می شود

به گزارش سرویس خبری اجتماعی ، پایگاه تحلیلی” بالویز “معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار کرمانشاه ، گفت : برابربخشنامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ، تمامی تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی استان شیفت بندی خواهد شد

” افشین کریمی” اظهار داشت : شیفت بندی از روز شنبه در استان اجرایی و کارکنان به صورت شیفتی در محل کار حاضر می شوند

معاون توسعه و مدیریت و منابع استاندار کرمانشاه ،افزود: شیفت بندی شامل کلیه کارکنان اجرایی ، به غیر از مدیران ، نهاد های و ادارات خدمات رسان ، بیمارستان ها ، و مراکز بهداشتی است

“کریمی ” با اشاره به اینکه باید ۵۰درصد از کارکنان در محل خدمت حضور داشته باشند ،گفت : کارکنانی که دارای بیماری های خاص هستند از طریق دور کاری می توانند انجام وظایف  کنند

مهاباد- پایگاه خبری تحلیلی بالویز /۹۸/۱۲/۱۵