نقد هراسی ، نشانه ضعف مدیریت نیست

نقد هراسی ، نشانه ضعف مدیریت نیست به قلم / رحیم بایزیدی نقد مناسب و قابل اجرا ، تقویت نکات مثبت و کمرنگ کردن موارد منفی است که باید یک مدیر در هرم مدیریت خود با قابلیت تحمل نقد و پذیرش و تغییر آن را قبول کند مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز در تحلیل […]

نقد هراسی ، نشانه ضعف مدیریت نیست

به قلم / رحیم بایزیدی

نقد مناسب و قابل اجرا ، تقویت نکات مثبت و کمرنگ کردن موارد منفی است که باید یک مدیر در هرم مدیریت خود با قابلیت تحمل نقد و پذیرش و تغییر آن را قبول کند

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز در تحلیل خود در خصوص نقد و نقد پذیری به این نکته می پردازد که نقد هراسی ، نشان ضعف مدیریت نیست بلکه بهترین کمک و راهکار برای تقویت یک مدیر است

شکی نیست جامعه ای بی نقد جامعه ای راکد و سست است و بیشتر به یک مرده متحرک شباهت دارد ، باید از یک باغبان درسهایی یاد گرفت که با هرس کردن شاخ و برگ به صورت آگاهانه  چه نقشی را در وضع بهبود ثمره خود دارد

منتقدین بر این باورند ، شناسایی نکات ضعف در یک سازمان می تواند به تقویت آن سازمان یا ارگان منجر شود ، اما منتقد باید ریشه های یک نقد سازنده را بشناسد

در جامعه امروزه  بسیاری از افراد در هر حیطه ای ورود پیدا می کنند و به نقد موضوع می پردازند ولی آیا کسی که به نقد می پردازد خود در این حیطه آگاهی دارد و یا اینکه احساساتی برخورد کردن با موضوع می تواند به اصلاح منجر شود و یا اینکه موضوع را از حالت خود بدتر کند؟
جسارت روبه رو شدن با عیوب و نحوه فرمول کردن نقد هر دو موتور محرکی هستند که می توانند زنگ پیشرفت یک جامعه باشد به صورتی که نوع نواختن آن در راستای اهداف و تقویت  نه تخریب قدم بردارد

منتقد باید روحیات طرف را در نظر بگیرید به طوری که هوشیارانه رفتار کند و طوری به موضوع بپردازد که شخص نقد شده فضای نقد را سازنده ارزیابی کند

انسانها بیشتر تمایل دارند در بحث نقد ، بهترین های  نقد شونده  مورد ارزیابی گردد و بر این باورند که نوعی تشویق برای گام های بعدی است ، اما نیاز است که ایرادها بیشتر نقد شود ، زیرا اگر ایرادها رفع اصلاح نشود در هاله ای از ابهام خواهند ماند و در برابر آن چالش به وجود خواهد آمد ، چالشی که که جبران پذیر نیست

پس باید قبول کنیم ، منتقد عیب جو ، بدبین نیست ، منتقد دنبال دلایل نقص است  او فرافکنی نمی کند او یک کمک کننده در بهبود وضح و مثبت اندیش است ، میبیند . می اندیشد ، دشمن نیست بلکه دوستی است که به دوستی با شما افتخار می کند و نمی خواهد دوستش را در بحران و چالش دیده شود

پایگاه خبری تحلیلی بالویز / به قلم : رحیم بایزیدی / ۹۸/۰۲/۱۴/