قلب تپنده انتخابات بالاتر از آزادی

مهاباد- بالویز( سفیر) –در زمان انتخابات در هر  شهر و کشوری ، جهت انتخابات نامزدهای انتخاباتی جهت ارائه برنامه های خود مرکزی را برای تبلیغات انتخاب می کنند تا مردم و هواداران با برنامه های او آشنا شوند شهرستان مهاباد با موقعیت جغرافیایی و داشتن مناطق پر جمعیت همیشه برای تعیین ستاد انتخاباتی نامزدها در […]

مهاباد- بالویز( سفیر) –در زمان انتخابات در هر  شهر و کشوری ، جهت انتخابات نامزدهای انتخاباتی جهت

ارائه برنامه های خود مرکزی را برای تبلیغات انتخاب می کنند تا مردم و هواداران با برنامه های او آشنا

شوند

شهرستان مهاباد با موقعیت جغرافیایی و داشتن مناطق پر جمعیت همیشه برای تعیین ستاد انتخاباتی

نامزدها در تلاشند که بهترین مسیرها رابرای تبلیغات خود انتخاب کنند به واقع قلب تپنده انتخابات نامزدها

باشد

در چند روزی که گذشت ، در شهرستان مهاباد ۵۴ نقطه انتخاباتی برای نصب پوستر انتخاب شده بود تا

نامزدهابا نصب پوسترهای انتخاباتی درجهت شناخت مردم از آنها اقدام به نصب پوستر و بروشور خود کنند

اما باوجود مناطق تعیین شده ، هواداران با نصب پوستر بر تیر چراغ برق ها و مناطق فضای شهری چهره

شهر را متحول کرده بودند ،نامزدهایانتخاباتی با نصب بنر در مکان ها شهر و همچنین نصب پوستر بر روی

ماشین ها و پخش موسیقی در ستادهای انتخاباتی  و ایجاد کانال درفضای مجازی و اد کردن مردم به این

کانال ها از طرف هواداران برای جذب آرا، در تلاش بودند که از رقیب خود پیشی گیرند

ستادهای انتخاباتی شهرستان مهاباد، امسال همانند سالهای دیگر دریک مسیر خاص توسط نامزدها

برپاشده بود ، و از دیگر مناطق شهرستان ازبرپایی ستاد انتخاباتی خبری نبود ، به طوری که چشم در

چشم هم و در کنار هم و با فاصله میلیمتری با هم به رقابت می پرداختند

کاندیدها در مجالس شهر و روستا و در جلسات متعدد در بین مردم به ارائه راهکارهای خود پرداختند و هر

کدام برنامه های خود را تشریح و هر کاندیدی با شعارهای متفاوت قدم به این عرصه گذاشتند تا شاید

پیروز رقابت باشند

اما در مهاباد نامزدها با برپایی ستاد انتخابات در بالاتر از چهار راه آزادی به طرف چهار راه مولوی این حوزه از

شهر را بهترین مرکز تبلیغات تلقی کرده و با ایجاد داربست و نصب بنر و تجمع هواداران در این مسیر کوتاه و

خیابان کم عرض ، به عنوان قلپ تپنده انتخابات در این شهرستان انتخاب کردند

اینک پس از چند روز تبلیغات نفس گیر در سطح شهر و روستا  توسط کاندیدها ، مردم در دوم اسفند با

انداختن رای ، نامزدها منتظرند که چه کسی برنده این رقابت نفس گیر بوده است

مهاباد/پایگاه خبری تحلیلی بالویز/۹۸/۱۲/۰۱