طبیعت کوهستانی مهاباد در بهار

درباره تازه ترین نوشته ها رحیم بایزیدیمدیر مسئول در بالویزروزنامه نگار تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه) نزاع در مهاباد منجر به قتل شد – اردیبهشت ۴, ۱۴۰۳ چهار فیلم کوتاه در سینمای جوان مهاباد تولید شد – اردیبهشت ۴, ۱۴۰۳ الحاق ۲۰۰ هکتار زمین به محدوده شهر مهاباد – اردیبهشت ۳, ۱۴۰۳

رحیم بایزیدی
تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه)