۱۲۰شعبه در مناطق شهری و روستایی مهاباد کار اخذ رای را برعهده دارند

مهاباد- بالویز(سفیر) – در شهرستان مهاباد ۱۲۰ شعبه اخذ رای در مناطق شهری و روستایی با حضور ناظران کار اخذ رای مردم را بر عهده دارند به گزارش سرویس خبری سیاسی پایگاه تحلیلی “بالویز“روز انتخابات در شهرستان مهاباد علاوه بر وجود ۱۲۰ شعبه اخذ رای ۴۸۰نفر ناظر انتخابات بر این دوره نظارت می کنند ناظران از […]

مهاباد- بالویز(سفیر) – در شهرستان مهاباد ۱۲۰ شعبه اخذ رای در مناطق شهری و روستایی با حضور

ناظران کار اخذ رای مردم را بر عهده دارند

به گزارش سرویس خبری سیاسی پایگاه تحلیلی “بالویز“روز انتخابات در شهرستان مهاباد علاوه بر

وجود ۱۲۰ شعبه اخذ رای ۴۸۰نفر ناظر انتخابات بر این دوره نظارت می کنند

ناظران از افراد و نیروهای متعهد و به صورت بیطرفانه و بر اساس قانون بر روند انتخابات نظارت و حضور

دارند که برای هر صندوق اخذ رای شهرستان ۴نفر ناظر و صندوق اخذ رای روستا ۳ناظر حضور خواهند

داشت علاوه بر این ۱۸سرناظر بر فعالیت ناظران شعب اخذ رای نظارت می کنند

تمامی ناظران و سر ناظران دوره های مختلف آموزشی تخصصی و عمومی در خصوص حفظ صیانت از

آرای مردم و روند سالم انتخابات طی کرده اند

در شهرستان مهاباد ده نفر پس از صلاحیت برای تصاحب یک کرسی مجلس به رقابت خواهند پرداخت

مهاباد/پایگاه خبری تحلیلی بالویز/۹۸/۱۱/۲۷