رییس اداره پست مهاباد

۳۰ درصد معابر شهری مهاباد بدون نام و نشان است

با اجرای این طرح،مکان هوشمند شکل می گیرد

مهاباد/بالویز/اجتماعی/رییس اداره پست مهاباد گفت:نزدیک ۳۰ درصد معابر شهری این شهرستان به‌ویژه در مناطق حاشیه بدون نام و ساختمان های بدون پلاک و مشخصات هستند.

به گزارش سایت خبری بالویز«کمال عثمانی»اظهار کرد:طبق تفاهم بین شهرداری و اداره‌ پست باید تمام معابر شهری مهاباد و پلاک گذاری ساختمان ها در قالب طرح آدرس هوشمند (جی نف) نام گذاری و دارای شناسه QR می شد، ولی هنوز این امر محقق نشده‌است.

وی‌اضافه کرد:طرح‌نشانی استاندارد(جی‌نف)مهمترین پیش‌نیاز سرشماری آینده در سال۱۴۰۵و اجرای طرح‌های مربوط به دولت‌الکترونیک است که البته باید سرعت پیشرفت آن افزایش یابد.

رییس اداره پست مهاباد افزود: اجرای طرح ملی«جی نف» به منظور یکسان سازی نشانی تمام معابر و محلات و همچنین ساختمان ها در دستور کار قرار‌گرفته که نیاز به همکاری بیشتر شهرداری و همکاری مردم با شرکت پست دارد.

«عثمانی» اضافه کرد: در این طرح هر ساختمان دارای یک کد جغرافیایی اختصاصی در قالب یک نشان استاندارد می شود. که در مرحله نخست باید نامگذاری معابر شهری و روستایی صورت‌گرفته و به دنبال آن کدپستی و پلاک گذاری ساختمان ها نیز انجام شود.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح، مکان هوشمند شکل می گیرد و بعد از آن سرویس های مبتنی بر مکان راه اندازی می شود.

او با بیان‌اینکه با اجرای این طرح،یافتن نشانی‌ها با سهولت و ناوبری به‌صورت دقیق انجام می‌شود گفت:در مواردی نظیر امدادرسانی کار برای‌دستگاه‌های خدمت‌رسان تسهیل می‌شود.

«عثمانی» این طرح را از ملزومات زیرساخت‌های شهر هوشمند و دولت الکترونیک دانست.

وی یادآور شد: ارائه خدمات هوشمند در گرو اجرای طرح “نشانی استاندارد ملی مکان محور” موسوم به جی نف (GNAF) است. ولی اجرای این طرح در شهرستان به پیش نیازهایی مثل پلاک کوبی قطعات مسکونی توسط شهرداری نیاز دارد.

«جی نف» (GNAF) یک استاندارد اطلاعات مکانی در حوزه نشانی و مخفف Geo Coded National Address File به معنی «پایگاه نشانی استاندارد مکان محور» است.

پروژه GNAF،بسترساز تحقق دولت‌الکترونیک است و امکان بررسی و صحت سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را مقدور می سازد.

با بهره برداری کامل از این طرح، درحوادث و مواقع اضطراری در حین تماس به مراکز امدادی مانند اورژانس و یا آتش نشانی، بدون نیاز به بیان نشانی حادثه، نشانی تماس گیرنده بر روی مانیتور مراکز فرماندهی این مراکز ثبت می‌شود و روند امدادرسانی تسریع می‌یابد.

مهاباد با ۲۶۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان‌غربی قرار دارد.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۳/۰۴/۲۰/خبر ۴۳۲۸/کدخبر۲۰۷۱۹/چ ۱۷۸/