ماده ۶۵ قانون انتخابات در خصوص نامزدهای انتخاباتی و رعایت نکات آن

مهاباد- بالویز( سفیر) – ماده ۶۵ قانون انتخابات در خصوص موارد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی رابه رعایت نکات آن ماده قاون توصیه می کند به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز” بر اساس ماده ۶۵ قاتون انتخابات مصادیق زیر در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر […]

مهاباد- بالویز( سفیر) – ماده ۶۵ قانون انتخابات در خصوص موارد تبلیغاتی نامزدهای
انتخاباتی رابه رعایت نکات آن ماده قاون توصیه می کند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز” بر اساس ماده ۶۵ قاتون انتخابات مصادیق زیر در
فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و
حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات
درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس نیز محکوم می‌شوند.
بر اساس این ماده ،اقدامات مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی ،دادن وعده
های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها ، هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت
نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی، نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی
که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.
همچنین برابر این ماده ،دیوارنویسی،تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی
نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته
باشدجرم است
دراین ماده قانون تاکید شده است که ،نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی
تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه‌کننده،استفاده از آثار
تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع اخلال و برهم زدن اجتماعات
و سخنرانی‌های قانونی و تعرض بهستادهای انتخاباتی نامزدها،را به عنو ان جرم قلمداد
کرده است
همچنین استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی
،استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های
انتخاباتی غیر قانونی اعلام کرده است
در تبصره ۱ این ماده آمده است که انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های
اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه است
و در تبصره ۲ نیز افزوده شده است که گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این
قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به
رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود
و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه نیز ارجاع می‌گردد و همین گزارش ها
ممکن است صلاحیت تایید شده داوطلب نمایندگی را که به عرصه رقابت انتخاباتی راه
یافته است را رد کند.
اما با توجه به ماده ۶۵ قانون انتخابات، نامزدهای انتخاباتی با تشکیل گروها ی تلگرامی و
متینگ های خانگی و جلسات اقدام به تبلیغات زود هنگام کرده بودند و تشکیل این
گروهای بنا برگفته خود نامزدها توسط هوادارشان صورت گرفته است و این بعید به نظر
می رسد که که نامزدها از این قضیه بی خبر باشند
به هرحال نیاز است که نامزدهای انتخابات ،نکات ماده ۶۵قانون انتخابات را در جهت اجرای
هربهتر و احترام به رقیبان خود رعایت کنند
در شهرستان مهاباد ۱۰نفر از صلاحیت شده گان برای تصاحب یک کرسی مجلس تایید
صلاحیت شده اند
مهاباد/پایگاه خبری تحلیلی بالویز/۹۸/۱۱/۲۴