خالد رحمانی

مسدود چاه های غیر مجاز در مهاباد

این روند با جلب همکاری کشاورزان و اقناع سازی بهره برداران ادامه دارد

مهاباد/بالویز/محیط زیست/طی یک سال گذشته ۱۰۰ حلقه چاه در مهاباد با همکاری کشاورزان مسدود شد.

به گزارش سایت خبری بالویز، مدیر امور آب مهاباد گفت: ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز با هدف مقابله با برداشت غیرمجاز طی یک سال گذشته با همکاری کشاورزان در این شهرستان مسدود شده‌است.

«خالد رحمانی» افزود: از این تعداد، ۹۵ حلقه چاه در سال گذشته و پنج حلقه چاه نیز طی سال جاری مسدود شده‌است.

«رحمانی»اظهار کرد: این روند با جلب همکاری کشاورزان و اقناع سازی بهره برداران ادامه دارد.

مدیر امور آب‌ مهاباد اضافه کرد:سهمیه ابلاغی سال‌گذشته برای انسداد چاه های غیرمجاز ۹۲ حلقه بود که با همراهی کشاورزان،این تعداد به ۹۵ حلقه رسید.

وی اظهار کرد:برداشت‌غیرمجاز آب‌های زیرزمینی باعث‌کاهش این منابع و پایین رفتن سطح‌آب آنها‌شده که در بسیاری از مواقع موجب فرونشست اراضی نیز می‌شود.

مدیر امور آب مهاباد ادامه داد:هم‌اکنون یک‌هزار و ۵۷۶حلقه‌ چاه دارای مجوز در مهاباد با حجم‌تخلیه بیش از ۵۵ میلیون متر مکعب وجود دارد.

«خالد رحمانی» تصریح کرد:از این تعداد چاه یک هزار و ۳۱۸ حلقه در بخش کشاورزی،۱۹۷ حلقه در حوزه‌صنعت،۵۸ حلقه در بخش آب شرب روستایی و سه حلقه چاه نیز در بخش آب شرب شهری است.

«رحمانی» گفت:طبق برنامه ابلاغی امسال نیز ۵۷۹ حلقه چاه غیرمجاز در بخش منابع‌طبیعی و ۵۲ حلقه در مجاورت چاه های آب‌شرب در برنامه انسداد قرار‌دارد.

مهاباد دارای بیش از۸۰ هزار هکتار اراضی‌زراعی و باغی است که از این‌میزان بیش از هفت‌هزار و ۵۰۰ هکتار با سامانه‌های نوین و مجهز‌آبیاری می‌شود.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۳/۰۲/۲۷-۰۲:۱۰:۵۵/خبر۴۲۳۲/کدخبر۲۰۲۵۷/ پ ۸۴/