بیش از ۹۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان غربی هستند

مهاباد/بالویز/مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت:کل خانوار تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی ۹۰ هزار و۶۰۷خانوار با جمعیت ۱۸۷هزار

بیشتر بخوانید