مدیر صندوق کار آفرینی مهاباد

صندوق کار آفرینی مهاباد بیش از ۲۰۰میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

این صندوق به دنبال حمایت از شغل‌های جدید و شناسایی فرصت‌های جدید است

مهاباد/بالویز/اقتصادی/ مدیر صندوق کار آفرینی مهاباد گفت:صندوق کارآفرینی امید مهاباد ۲۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد.

به گزارش سایت خبری بالویز«یونس قزان» افزود:۲۲۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۲۲۳ فقره انواع طرح توسط صندوق کارآفرینی امید این شهرستان طی سال گذشته پرداخت شد.

مدیر کار آفرینی امید مهاد اظهارکرد: این تسهیلات از محل اعتبارات داخلی و همچنین تبصره ۱۸ پرداخت شده است.

«قزان»بیان کرد:تسهیلات پرداختی بستگی به طرح های توجیهی در قالب تعاونی، اشخاص حقیقی و حقوقی از بین یک میلیارد تا ۳۰۰ میلیارد ریال متفاوت بوده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ در قالب طرح های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و صنفی و همچنین ۲۶ میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک پرداخت شده‌است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید مهاباد بیان کرد: همچنین سال گذشته از محل اعتبارات‌سفر رییس‌جمهور۳۱فقره تسهیلات اشتغالزایی به میزان۱۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال پرداخت شده‌است.

«قزان»یاد آور شد: این صندوق به دنبال حمایت از شغل‌های جدید و شناسایی فرصت‌های جدید است.

نامبرده اضافه کرد:با همکاری‌ادارات و معرفی طرح‌های اشتغالزایی امکان پرداخت بیشتر تسهیلات اشتغالزایی به جوانان و فراهم‌کردن شرایط کسب و کار وجود دارد.

وی همچنین از پیگیری طرح های یک روستا، یک محصول و روستای بدون بیکار در سطح این شهرستان خبر داد.

او گفت:در قالب این طرح نیز به افراد واجد شرایط پنج روستای معرفی‌شده از طرف بخشداری بخش مرکزی تسهیلات کم بهره پرداخت شده‌ است.

مهاباد با ۲۶۰ هزار نفر جمعیت از شهرهای مهم آذربایجان غربی‌است.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۳/۰۲/۰۲-۰۶:۴۸:۲۵/خبر ۴۲۰۰/کدخبر۲۰۱۴۵/ ی ۵۲/