بهره مندی و برخورداری ۹۹درصد جمعیت شهرستان مهاباد از نعمت گاز طبیعی

مهاباد – بالویز( سفیر)–  درجهت توسعه گاز رسانی روستایی و شهری ۹۹درصد از جمعیت شهرستان مهاباد از نعمت گازطبیعی برخوردار هستند به گزارش پایگاه خبری تحلیلی “بالویز” رئیس شرکت گاز شهرستان مهاباد، اظهارداشت: طرح گاز رسانی به سه روستای شهرستان مهاباد با اعتبار بالغ بر ۲۱۰میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید “شمس برهان” […]

مهاباد – بالویز( سفیر)–  درجهت توسعه گاز رسانی روستایی و شهری ۹۹درصد از جمعیت شهرستان مهاباد

از نعمت گازطبیعی برخوردار هستند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی “بالویز” رئیس شرکت گاز شهرستان مهاباد، اظهارداشت: طرح گاز رسانی به سه

روستای شهرستان مهاباد با اعتبار بالغ بر ۲۱۰میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید

“شمس برهان” افزود : برای گاز رسانی به این سه روستا ۲۲هزار لوله گذاری صورت گرفت و بیش از ۱ هزار نفر ازجمعیت

این روستاها از نعمت گاز برخوردار شدند

وی ادامه داد : روستای های تکانلوجه ، درمان و حاج علی کند از روستای گاز دار شدن بخش مهاباد هستند که به

مناسبت گرامیداشت دهه فجر گاز رسانی این سه روستا به بهره برداری رسید

” شمس برهان با بیان اینکه طرح مطالعاتی گاز رسانی در حال انجام است ،گفت: در سال های اخیر شتاب گاز رسانی

به روستا ها شهرستان مهاباد سرعت بیشتری گرفته است و در حال حاضر ۷۵درصد از جمعیت روستایی شهرستان

از نعمت گازطبیعی برخوردار هستند

شهرستان مهاباد دارای ۵۷هزار مشترک گاز طبیعی می باشد و طرح گاز رسانی از سال۹۲در بخش مناطق روستایی شهرستان

مهاباد رو به رشد و بهرمندی و  گاز کشی به مناطق روستایی از اقدامات شرکت گاز به شمار می رود

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز/۹۸/۱۱/۲۲