مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

صدور ۲۸۸ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی

۲۲ پرونده مربوط به پرونده‌های ارجاعی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین است.

مهاباد/بالویز/اقتصادی/مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت:از ابتدای سال جاری ۲۸۸ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی صادر گردیده است.

به گزارش سایت خبری بالویز«مجتبی قلنجی» افزود:نشست کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با بررسی ۳۵ پرونده در آذربایجان غربی برگزار شد.‏

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: در این نشست ۳۵ پرونده طرح موضوع شد که با ۲۲ پرونده موافقت گردید.

وی همچنین ادامه داد: شش پرونده جهت بررسی بیشتر و نیز تکمیل مدارک در دستور کار جلسه بعدی قرار گرفت.

«قلنجی» با اشاره به ۷ مورد مخافت با درخواست ها،افزود:از موارد مطرح شده در کمیسیون ۲۵ مورد طرح کشاورزی و ۱۰ مورد طرح غیر کشاورزی بود.

این مسئول ادامه داد : ۲۲ پرونده مربوط به پرونده‌های ارجاعی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین است.

قلنجی تاکید کرد:از ابتدای سال جاری صدور مجوز تغییر کاربری ۲۸۸ مورد با مساحت ۶۸.۶ هکتار صادر شد. و با دریافت عوارض تغییر کاربری حدود ۲۵۱ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال از طریق دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان صادر گردیده است.

آذربایجان غربی با بیش از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی یکی از استانهای موفق در کشاورزی است.

وسعت اراضی قابل کشت استان آذربایجان غربی یک میلیون و ۲۰ هزار هکتار و وسعت زیر کشت نیز ۸۲۰ هزار هکتار است.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۲/۰۹۲۷-۰۰:۱۰:۲۸/خبر ۴۰۲۶/کدخبر۱۹۴۲۱/ د ۲۸۹/