اطلاعیه شهرداری مهاباد

اطلاعیه در خصوص پرداخت حقوقات معوقه واحد های غیرمجاز تجاری مهاباد

مدت مذكور قابل تمديد نبوده و پس از اتمام مهلت اعلام شده؛ اقدامات قانوني لازمه صورت خواهد پذيرفت.

مهاباد/بالویز/اقتصادی/شهرداری مهاباد در خصوص پرداخت حقوقات معوقه واحد های غیرمجاز تجاری این شهرستان اطلاعیه منتشر کرد.

به گزارش سایت خبری بالویز،شهرداری مهاباد در خصوص پرداخت حقوقات معوقه واحدهای غیر مجاز تجاری مهاباد اطلاعیه صادر کرد.

اطلاعیه منتشره از سوی شهرداری این شهرستان به شرح ذیل است.

 مالكين محترم املاك واقع در محدوده و حريم شهر مهاباد:

به اطلاع کلیه ی مالكین املاك واقع در محدوده و حريم شهر مهاباد مي رساند؛با توجه به شناسايي املاكي كه بدون اخذ مجوز از شهرداري مهاباد و پرداخت جرايم و عوارضات مصرح در قانون،نسبت به احداث و يا تغيير كاربری ملك خود به تجاري و انباری تجاري اقدام نموده اند؛شایسته است.از تاريخ اين اطلاعيه ظرف مدت ۵ روز از مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  لغايت ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ جهت تعيين تكليف پرونده ی خود به شهرداری مهاباد، مراجعه نمايند.

 در غير اين صورت به استناد  بند ۲۴ماده ۵۵ و تبصره يك ماده صد  قانون شهرداري ها و آراي وحدت رويه هیات عمومی ديوان عدالت اداري مبني بر تعطيلي محل كسب و پيشه غير مجاز، اقدام خواهد شد.

لذا هر گونه عواقب قانوني ناشي از تخلفات صورت گرفته،بر عهده و به مسئوليت مالكين محترم مي باشد.

 لازم به ذکر است، مدت مذكور قابل تمديد نبوده و پس از اتمام مهلت اعلام شده؛ اقدامات قانوني لازمه صورت خواهد پذيرفت.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۲/۰۹/۱۳-۰۲:۵۳:۴۸/خبر ۴۰۰۵/کدخبر۱۹۳۴۰/د ۲۶۸/