حکم انتصاب فرماندار بوکان و امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی

با حکم استاندار آذربایجان غربی ، سرپرستان دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و فرمانداری بوکان منصوب شدند به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بالویز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، با حکم محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی، سیدهادی طباطبایی به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و سرپرست فرمانداری […]

با حکم استاندار آذربایجان غربی ، سرپرستان دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و فرمانداری بوکان منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بالویز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، با حکم محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی، سیدهادی طباطبایی به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و سرپرست فرمانداری جدید بوکان منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بالویز ،هادی طباطبایی به عنوان سرپرست جدید امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و لقمان خسروپور به عنوان سرپرست جدید فرمانداری بوکان معرفی گردیدند.
پایگاه خبری تحلیلی بالویز /پوشش و تولید خبرهای روز منطق و ایران /