مدیر شرکت غله مهاباد

توزیع آرد ترمیمی برای کاهش صفوف در مهاباد

اداره غله نقشی در تعیین سهیمه آرد به نانوایی‌ها ندارد.

مهاباد/بالویز/۴۴ تُن آرد ترمیمی برای کاهش صفوف، طی ۲ مرحله بین نانوایی‌های مهاباد توزیع شد.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز” مدیر شرکت غله مهاباد” گفت:مرحله نخست تخصیص آرد ترمیمی برای جبران کاهش سهمیه که شامل ۲۲ تُن است، بین نانوایی‌های شهرستان توزیع و مرحله دوم نیز براساس نیاز نانوایی‌ها و با تصمیم کارگروه آرد و نان توزیع خواهد شد.

“خدر مازوجی” افزود: در راستای اصلاح سازی میزان آرد سهمیه به نانوایی‌ها، در ماه‌های اخیر بر اساس عملکرد کارتخوان هوشمند نصب شده در نانوایی از محل آرد یارانه یک ۶۷ تُن و یارانه ۲ حدود ۳۵ تُن از سهمیه شهرستان کم شد.

وی تصریح کرد: تراکنش کارتخوان‌ها مبنای ثبت و ضبط عملکرد نانوایی‌ها براساس تعریف وزارت اقتصاد و دارایی در سامانه هوشمند‌سازی آرد و نان است.

مدیر شرکت غله مهاباد اظهار داشت: مبنای تعیین سهمیه آرد در عملکرد دستگاه‌های کارتخوان، رعایت زمان پخت نان و تراکنش‌ کارتخوان‌ها است و اداره غله نقشی در تعیین سهیمه آرد به نانوایی‌ها ندارد.

“مازوجی” تأکید کرد: نانوایان توجه داشته باشند که عدم پخت نان، عرضه خارج از مقررات، بی‌توجهی به زمان پخت و تراکنش‌های نامتعارف قابل پیگیری، رصد و پایش است.

به گفته مدیر شرکت غله مهاباد، ماهانه ۲ هزار و ۲۲۱ تُن آرد یارانه‌ای در بین ۳۱۶ نانوایی شهرستان توزیع می‌شود.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۲/۰۳/۰۹-۰۷:۱۰:۵۲/خبر ۳۷۳۳/کدخبر۱۷۹۲۱/س۹۹/