بیش از ۳ هزار نفر “مستمری بگیر ثابت” بهزیستی مهاباد هستند

مهاباد- بالویز ( سفیر ) – در جهت ارائه خدمات و حمایت ، بهزیستی مهاباد به بیش از ۳ هزار نفر مستمری ثابت پرداخت می کند به گزارش پایگاه خبری ” بالویز ” رئیس اداره بهزیستی مهاباد، گفت : بهزیستی مهاباد در جهت حمایت به تعداد ۳ هزار و ۳۳۷نفر به صورت ثابت مستمری پرداخت […]

مهاباد- بالویز ( سفیر ) – در جهت ارائه خدمات و حمایت ، بهزیستی مهاباد به بیش از ۳ هزار نفر
مستمری ثابت پرداخت می کند
به گزارش پایگاه خبری ” بالویز ” رئیس اداره بهزیستی مهاباد، گفت : بهزیستی مهاباد در جهت حمایت
به تعداد ۳ هزار و ۳۳۷نفر به صورت ثابت مستمری پرداخت می کند
” یوسفی” افزود : مستمری پرداختی به افراد مستمری ، یک نفره ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان ، دو نفره ۷۲
هزارتومان ،سه نفره ۸۵ هزار تومان ، چهار نفره ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵نفره ۱۲۰ هزار تومان پرداخت
شود
رئیس اداره بهزیستی مهاباد ، اظهار داشت : مستمری بگیران این نهاد در حوزه‌های توانبخشی و امور
اجتماعی زنان خودسرپرست و بدسرپرست هستند که در جهت خدمات پیشگیری ، توانبخشی و
توانمند سازی زیر پوشش و حمایت این سازمان می باشند
” یوسفی ” در جهت اشتغال زایی مددجویان تحت پوشش این سازمان ، گفت: از تعداد۱۷۰ نفر جهت
دریافت تسهیلات برای اشتغال زایی ، ۱۳۰نفر تسهیلات دریافت و مابقی در مراحل بعدی تسهیلات
برای اشتغال هستند
شهرستان مهاباد دارای ۵هزار و ۳۳۷نفر توان جو است که تحت پوشش بهزیستی مهاباد می باشد
مهاباد/پایگاه خبری بالویز/ ۹۸/۱۱/۰۹
رحیم بایزیدی
تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه)