معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد:

رسانه ها بازوان توسعه شهر هستند

رسالت رسانه ها ایجاد اطلاع رسانی وشفافیت موضوع است و نباید ابزار کسی باشند.

مهاباد/بالویز/ معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد،گفت:رسانه‌ها با توجه به میزان اثرگذاری در جامعه یکی از بازوان در حوزه توسعه شهر هستند.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز”عارف خدرلو ” با اشاره به اینکه رسانه ها برای تغییرمدیریت شهری می توانند نقش اساسی داشته باشند، افزود:رسالت رسانه ها ایجاد اطلاع رسانی وشفافیت موضوع است و نباید ابزار کسی باشند.  

فرماندار ویژه مهاباد،تصریح کرد:دشمن در صدد بی اعتبار کردن رسانه ها است و رسانه های که دارای ظرفیت انسانی و برد خبری هستند،به منظور تزریق روحیه امید و نشاط اجتماعی اقدام کند.

“عارف خدرلو” در خصوص تخلف و دستگیری دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد،گفت:قانون برای همه یکی است و دستگاه قضا با کسانی که تخلف و یا مرتکب جرم می شوند، بر اساس چهارچوب قانون اقدام خواهد کرد.

فرماندار مهاباد،با اشاره به اینکه تخلف نامبردگان بر اساس  چهارچوب مصوبات شهرداری نبوده است،عنوان کرد:در طول چهار ماه شروع دور ششم شورای اسلامی شهر مهاباد،۱۲صورت جلسه و ۶۱مصوبه داشتیم که ۱۳مصوبه برگشت و ۳۹ مصوبه قانون و قابل اجرا بوده و۹مصوبه جهت اصلاح برگشت خورده است.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۹/۲۵ – ۰۷:۴۹:۱۰/ خبر ۳۰۶۲/ کد خبر ۱۴۷۹۹/ پ