مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد:

تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان مهابادکلید خورد

عوامل موثر در موفقیت خانه مشارکت را مسئولیت پذیری اعضاء ، ارائه  به موقع گزارشها، ارتباط مستمر با دبیرخانه کارگروه سلامت شهرستان است.

مهاباد/بالویز/اولین شورای تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت با حضور مدیر شبکه،رییس مرکز بهداشت،مسئول بسیج جامعه پزشکی و رابطین بهداشتی ادارات و سمن ها در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت مهاباد برگزار شد.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز”بها الدین حسینی” با اعلام این خبر افزود: هدف از تشکیل خانه مشارکت مردم تسهیل دستیابی به اهداف برنامه جامع سلامت شهرستان ، توانمند سازی مردم در ارتقای سلامت خود و محیط پیرامون ، استقرار یک نظام دسترسی آسان به گروه های مردمی بویژه گروه های آسیب پذیر و مشارکت آنان در تدوین ، اجرا، و پایش طرحهای ارتقاء سلامت مهاباد می باشد.

 مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد،اظهارکرد:نبود مشارکت مردم موجب کندی امورات اجرایی در سطح شهرستان خواهد شد.

“حسینی”با اشاره به اینکه،وجود خانه مشارکت بررسی مشکلات و آسیب شناسی در حوزه سلامت است،بیان داشت:همکاری و همیاری می تواند بسیاری از نیازی های مردم را بررسی و برای رفع مشکلات پیش قدم بود.

وی نتیجه مشارکت مردم را افزایش سواد سلامت و توانمندی های فردی ، ارتقاء سطح سلامت فردی به دنبال افزایش رضایت ناشی از مشارکت داوطلبانه ، افزایش حمایت اجتماعی  در پی افزایش ارتباطات اجتماعی و سهولت دسترسی و پوشش خدمات برای اقشار آسیب پذیر و تحقق عدالت عنوان کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مهاباد،تصریح کرد:عوامل موثر در موفقیت خانه مشارکت را مسئولیت پذیری اعضاء ، ارائه  به موقع گزارشها، ارتباط مستمر با دبیرخانه کارگروه سلامت شهرستان عنوان کرد.

در این جلسه قادر چوپانی به عنوان رئیس خانه مشارکت سلامت مهاباد از طرف اعضاء حاضر معرفی شد.

مهاباد/بالویز/ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ – ۰۷:۴۵:۲۳ / خبر ۲۹۷۵ / کد خبر ۱۳۴۷۲ /د