رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مهاباد:

وضعیت سوخت رسانی در جایگاه های مهاباد فعال است

با فعال شدن همه جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت دستی در شهر مهاباد صف‌های ایجاد شده در برابر پمپ بنزین‌ها در حال کاهش است.

مهاباد/ بالویز/ رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مهاباد،گفت:با فعال شدن ۸۰ درصد از جایگاه‌های عرضه سوخت این شهرستان به صورت دستی وضعیت سوخت رسانی در این شهرستان در دسترس است.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز”محمود تیردادی” با اشاره به اینکه از مجموع ۵ جایگاه عرضه سوخت در این شهر هم اکنون ۴ جایگاه فعال شده و بنزین به قیمت آزاد ۳ هزار تومان به متقاضیان عرضه می‌شود،اظهار داشت:وضعیت سوخت‌رسانی خودرو‌ها در این شهرستان به حالت پایدار بازگشته است.

 رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مهاباد،افزود:اختلال در سامانه هوشمند سوخت باعث شده تا کارت‌های سوخت در سامانه شناسایی نشود و دریافت بنزین با مشکل مواجه شود.

“تیردادی”تصریح کرد:هم اکنون تنها یک جایگاه باقی مانده است که سوخت گیری از این جایگاه نیز بزودی امکان پذیر خواهد شد.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مهاباد اذعان کرد: با فعال شدن همه جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت دستی در شهر مهاباد صف‌های ایجاد شده در برابر پمپ بنزین‌ها در حال کاهش است.

تیردادی گفت: با توجه به اینکه هیچ مشکلی در تامین سوخت وجود ندارد و سهمیه صاحبان خودرو‌ها نیز در کارت‌های سوخت آن‌ها محفوظ است، از این رو از عموم مردم درخواست می‌شود به آرامش و به تدریج به جایگاه‌های عرضه سوخت مراجعه کنند.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۸/۰۶ -۰۷:۵۵:۲۳ / خبر ۲۹۶۷/ کد خبر ۱۴۳۴۵/ پ