مدیر آموزش و پرورش مهاباد:

مدیران مدارس فرمانده هان خط مقدم آموزش و تعلیم و تربیت هستند

کلید اصلی تحول در دستان مدیران توانمند است.

مهاباد/بالویز/مدیر آموزش و پرورش مهاباد،گفت: مهره اصلی حرکت در مسیر کیفیت، مدیران مدارس به عنوان فرماندهان خط مقدم آموزش و تعلیم و تربیت هستند.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز”سلیمانی”خصوص ارتقای کیفیت مدارس اظهارداشت:در صورتی که انگیزه لازم و کافی و شرایط  وجود داشته باشد ،می توانند کیفیت را به مطلوب ترین شکل ارتقا دهند.

“سلیمانی” همکاران آموزشی را به عنوان پشتیبان مدیران مدارس یاد کرد و بیان کرد: کلید اصلی تحول در دستان مدیران توانمند است.

مدیر آموزش و پرورش مهاباد،افزود:اگر مدیران مدارس از حیث مهارت ها و انگیزه های لازم به سطحی نرسند که تحول را رقم نزنند، تلاش سایرین در پشت خط مقدم بی فایده خواهد بود.

وی از مدیران مدارس درخواست کرد:نظم و انضباط کاری،تعامل بیشتر با راهبران آموزشی و انجام مکاتبات اداری در اسرع وقت،جذب دانش آموزان بازمانده و پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان و توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و رعایت پروتکل های بهداشتی را مد نظر داشته باشند.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۸/۰۱ -۱۴:۲۵:۱۰ / خبر ۲۹۵۸ / کد خبری ۱۴۳۱۳ / ش