رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مرزی سردشت:

۶ فقره وقف به موقوفات شهرستان سردشت اضافه شد

۲ وقف از این موقوفات در دهه وقف و چهار وقف دیگر در ۲ ماه اخیر به ثبت رسیده است.

مهاباد/بالویز/رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مرزی سردشت،گفت:۶ فقره وقف جدید به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد ریال به اوقافات این شهرستان اضافه شد.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“رحمان شمسی” افزود:به همت خیران این شهرستان،۶ فقره وقف جدید به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال ثبت شد.

“رحمان شمسی”اظهار داشت:این خیّران نیک اندیش،چهار باب ساختمان مسکونی به متراژهای ۵۸۵، ۲۱۵، ۲۹۴ و ۱۵۰ متر مربع،یک باغ انگور به مساحت ۲ هزار مترمربع و یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۳۲ مترمربع را در روستاهای تابعه این شهرستان وقف کردند که در سامانه جامع موقوفات این شهرستان به ثبت رسید.

 رییس اداره اوقاف و امور خیریه سردشت،تصریح کرد:این موقوفات با هدف و نیت کاربری مسجد،خانه عالم،توسعه مسجد،پرداخت حقوق امام جماعت و خادم و هزینه های ضروری مسجد وقف شده است. 

رییس اداره اوقاف و امور خیریه سردشت اضافه کرد:۲ وقف از این موقوفات در دهه وقف و چهار وقف دیگر در ۲ ماه اخیر به ثبت رسیده است.

“شمسی” بیان کرد:با احتساب این ۶ وقف،از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۰وقف جدید به ارزش کلی ۳۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال در سامانه جامع موقوفات این شهرستان به ثبت رسیده است.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۷/۲۴ – ۱۲:۰۰:۵۵ / خبر ۲۹۴۴/ کد خبر ۱۴۲۴۸/ ش