گزارش تصویری

بازرسی،کشف و ضبط چوب آلات قاچاق توسط یگان حفاظت منابع طبیعی مهاباد

مبارزه با سوداگران و قاچاقچیان منابع طبیعی

مهاباد/بالویز/ گزارش تصویری / یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان مهاباد در جهت جلوگیری و مبارزه با سوداگران و قاچاقچیان منابع طبیعی شهرستان به صورت شبانه روزی اقدام به بازرسی و در صورت تخلف توقیف و ضبط چوب آلات قاچاق می کنند.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۷/۲۳ -۱۱:۲۰:۳۰/ خبر ۲۹۴۳/ ج

بازرسی،کشف و ضبط چوب آلات قاچاق توسط یگان حفاظت منابع طبیعی مهاباد