مدير جهاد کشاورزی بوکان:

تغيير كاربري ۵۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در بوکان متوقف شد

در سايه فعاليت تیم های گشت حفاظت از كاربري اراضي كشاورزي در سطح شهرستان، از تغيير كاربري غیر مجاز 50 هزار مترمربع از اراضی كشاورزي جلوگیری شد

مهاباد/بالویز/مدير جهاد کشاورزی بوکان گفت:در سايه فعاليت تیم های گشت حفاظت از كاربري اراضي كشاورزي در سطح شهرستان، از تغيير كاربري غیر مجاز ۵۰ هزار مترمربع از اراضی كشاورزي واقع در روستای کوسه بوکان جلوگيري شد.

به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری بالویز، و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایبجان غربی”انور امینی خواه” افزود:این اقدامات در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی و با حضور نماینده دادستان، رییس و همکاران امور اراضی مدیریت و پاسگاه نیروی انتظامی صورت گرفته است .

“امینی خواه” ادامه داد: تغییر کاربری غیرمجاز دیوارکشی و استخر و فنس کشی از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز می باشند که در این راستا به تعداد ۱۲ مورد قلع و قمع مستحدثات صورت گرفت .

وي با اشاره به اينكه بر اساس قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي، هرگونه تغيير كاربري اراضي كشاورزي، بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوط از سازمان جهاد كشاورزي ممنوع است، گفت: با متخلفان، طبق قانون برخورد و نسبت به قلع و قمع برابر مواد تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون مذكور اقدام مي شود.

وی همچنین از روستاييان و كشاورزان خواست در صورتي كه قصد احداث بنا و تاسيسات يا ديواركشي در اراضي زارعي و باغي متعلق به خود را دارند، قبل از هرگونه اقدامي از طريق تماس با سامانه ارتباط مردمي حفاظت اراضي كشاورزي (۱۳۱) يا با مراجعه به مراكز خدمات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان براي دريافت مجوز اقدام كنند.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۶/۲۳-خبر۱۳:۰۷:۱۰/ خبر ۲۸۷۹/ کد خبر ۱۳۹۰۸/ س