در سال جاری بیش از ۳۰ صیاد در سردشت دستگیر شدند

مهاباد/ بالویز/ رئیس اداره حفاظت ار محیط زیست شهرستان مرزی سردشت گفت:از ابتدای سال جاری ۳۲ صیاد متخلف در این شهرستان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند. به گزارش سرویس مجیط زیست،پایگاه خبری بالویز“خالد بایزیدی” افزود:افرادی که اقدام به صید غیرمجاز ماهی با برق در تنگه گرژال می کردند،قبل از هر اقدامی متواری […]

مهاباد/ بالویز/ رئیس اداره حفاظت ار محیط زیست شهرستان مرزی سردشت گفت:از ابتدای سال جاری ۳۲ صیاد متخلف در این شهرستان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

به گزارش سرویس مجیط زیست،پایگاه خبری بالویز“خالد بایزیدی” افزود:افرادی که اقدام به صید غیرمجاز ماهی با برق در تنگه گرژال می کردند،قبل از هر اقدامی متواری شدند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سردشت،اظهارداشت:براساس گزارشات مردمی و با همکاری فعالین محیط زیست،متخلفین که متوجه حضور مامورین شدند،با بجا گذاشتن ادوات صید اقدام به فرار کردند.

“بایزیدی” تصریح کرد:یک عدد تور جمع آوری ماهی و بیست متر کابل برق بهمراه سایر ادوات دیگر از محل کشف و ضبط شد.

او ادامه داد:از ابتدای سالجاری بیست مورد تخلف شکار و صید در حوزه شهرستان شناسایی که در این راستا بیش از دو هزار متر انواع تور صیادی،هفت قبضه سلاح شکاری مجاز،سه قبضه سلاح شکاری غیرمجاز،۷۲ قطعه انواع پرندگان کبک،کبوتر وحشی و سهره،سی رشته دام زنده گیری کبک،پنج رشته دام زنده گیری سهره و تعداد زیادی قفس و ادوات دیگر از متخلفین کشف و ۳۲ نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان سردشت یکی از شهرهای جنوب استان آذربایجان غربی است.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۶/۰۶ -۱۱:۰۵:۱۰ / خبر ۲۸۴۶/ کد خبر ۱۳۶۰۱ / ش