پایش و بازدید از پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون مهاباد

مهاباد/بالویز/ از پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون مهاباد توسط ارزیابان وزارت بهداشت بازدید به عمل آمد. به گزارش سرویس اجتماعی،سلامت ،پایگاه خبری بالویز،ناظر ویژه مرکز مدیریت بیماریهای واگیر دار وزارت بهداشت،اظهار داشت:ارزیابی نحوه عملکرد کمی و کیفی انجام واکسیناسیون برای گروه های هدف در پایگاه های تجمیعی  شهرستان مهاباد با هدف برطرف نمودن نواقص و مشکلات  موجود در این […]

پایش و بازدید از پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون مهاباد

مهاباد/بالویز/ از پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون مهاباد توسط ارزیابان وزارت بهداشت بازدید به عمل آمد.

به گزارش سرویس اجتماعی،سلامت ،پایگاه خبری بالویز،ناظر ویژه مرکز مدیریت بیماریهای واگیر دار وزارت بهداشت،اظهار داشت:ارزیابی نحوه عملکرد کمی و کیفی انجام واکسیناسیون برای گروه های هدف در پایگاه های تجمیعی  شهرستان مهاباد با هدف برطرف نمودن نواقص و مشکلات  موجود در این مراکز و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنها از اهداف این بازید می باشد.

منتظر خراسانی”افزود:پزشکان و نیروهای پرستاری شاغل در این پایگاه ها باید تمامی آموزش های لازم در خصوص ترالی و داروهای اورژانسی، تجهیزات مورد نیاز و انجام فرآیندهای احیا برای مراجعینی که دچار شوک آنافیلاکسی می شوند را با همکاری سوپروایزر آموزشی بیمارستان آموخته تا در صورت لزوم برای احیای بیماران از آنها استفاده کنند.

در پایان این بازدید،ناظر ویژه مرکز مدیریت بیماریهای واگیر دار وزارت بهداشت،با انجام یک شبیه سازی احیای بیمار قلبی ریوی و تماس با اورژانس ۱۱۵ جهت رسیدن بر بالین بیمار از لحظه تماس تا حضور همکاران فوریتهای پزشکی  عملکرد این واحد را مورد ارزیابی قرار داد با توجه به حضور سریع فوریتهای پزشکی در سه دقیقه از حضور به موقع همکاران قدردانی به عمل آمد.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۵/۰۲ – ۱۱:۴۵:۳۶ / خبر ۲۷۷۷/ کد خبر ۱۳۲۷۷ / ش