نهال کاری در حاشیه سد مهاباد

مهاباد- به گزارش پایگاه خبری ” بالویز ” با همکاری دوستداران طبیعت ۱ هزار ۵۰۰ اصله نهال در حاشیه سد مهاباد کاشته شد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: با همکاری دوستداران طبیعت در حاشیه سد مهاباد ۱ هزار و ۵۰۰اصله نهال کاشته شد ” مجید پاتو ” اظهار کرد : در حاشیه […]

مهاباد- به گزارش پایگاه خبری ” بالویز ” با همکاری دوستداران طبیعت ۱ هزار ۵۰۰ اصله نهال در حاشیه سد مهاباد کاشته شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: با همکاری دوستداران طبیعت در حاشیه سد مهاباد ۱ هزار و ۵۰۰اصله نهال کاشته شد

” مجید پاتو ” اظهار کرد : در حاشیه سد مهاباد ، در فالب برنامه نهال کاری ۴۰ هزار اصله نهال غرس خواهد شد که فاز اول آن با کاشتن ۱ هزار ۵۰۰ اصل نهال آغاز خواهد شد

رئیس ادراه منابع طبیعی و آبخیز داری تصریح کرد : در طرح ترویج نهال کاری که به صورت ملی در کشور اجرا خواهد شد ۴۰ میلیون اصله نهال در کل کشور غرس خواهد شد

“مجید پاتو ” افزود: در اجرای این طرح از گونه های بومی از جمله ” زالزالک ” گلابی وحشی ” کاج نقره ای” …که با شرایط آب و هوایی منطقه سازگاری دارند کاشته خواهد شد

عملیات پروژه آبیاری قطره ای حاشیه سد مهاباد در ۷۰ هکتار از اراضی سد مهاباد ، آغاز که در مجموع با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد

مهاباد- پایگاه خبری بالویز- ۹۸/۰۹/۱۵

رحیم بایزیدی
تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه)