اعلام جزییات نحوه خوانش آرای نامزدها

مهاباد/بالویز/ مدیرکل انتخابات شورای نگهبان در نامه‌ای به دبیر ستاد انتخابات کشور درباره خوانش آرا، توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش سرویس اجتماعی ،سیاسی ،پایگاه خبری بالویز“علیرضا نیلچی” در نامه‌ای به دبیر ستاد انتخابات کشور جزییات خوانش آرا را به شرح زیر اعلام کرد: برگ رای حاوی “محسن”، “رضایی”، “رزایی”، “میرقائد” بنام آقای محسن رضایی […]

اعلام جزییات نحوه خوانش آرای نامزدها

مهاباد/بالویز/ مدیرکل انتخابات شورای نگهبان در نامه‌ای به دبیر ستاد انتخابات کشور درباره خوانش آرا، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش سرویس اجتماعی ،سیاسی ،پایگاه خبری بالویز“علیرضا نیلچی” در نامه‌ای به دبیر ستاد انتخابات کشور جزییات خوانش آرا را به شرح زیر اعلام کرد:

برگ رای حاوی “محسن”، “رضایی”، “رزایی”، “میرقائد” بنام آقای محسن رضایی میرقائد خوانده شود.

برگ رای حاوی “سید ابراهیم”، “ابراهیم”، “ابراحیم”، “سادات”، “رئیس السادات”، “رییس السادات”، “رئیسی”، “رییسی”، به نام آقای سید ابراهیم رئیس الساداتی خوانده شود.

برگ رای حاوی “امیرحسین”، “سید امیر حسین”، “قاضی زاده”، “قازی زاده”، “هاشمی”، “حاشمی”، “قاضی زاده هاشمی” بنام آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی خوانده شود.

برگ رای حاوی “ناصر”، “ناسر”، “عبدالناصر”، “عبدالناسر”، “همتی”، “حمتی”، بنام آقای عبدالناصر همتی خوانده شود.

مهاباد/بالویز/ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ – ۰۹:۳۵:۴۵ / خبر ۲۶۹۰/ کد خبر ۱۲۶۶۸/ ش