تزریق واکسن کرونا به افراد بالای ۸۰ سال در مهاباد

مهاباد/بالویز/ تزریق واکسن کرونا به افراد بالای ۸۰ سال در مهاباد در بیمارستان موقت این شهرستان در حال اجراست. به گزارش سرویس عکس،پایگاه خبری بالویز،در قالب این طرح تمام افراد بالای ۸۰ سال طی چند مرحله فراخوان نسبت به بیماری کرونا واکسینه خواهند شد. مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۲/۱۷ – ۱۴:۴۸:۱۴ / خبر ۲۶۰۰/ کد خبر ۱۲۲۸۷/ ج

تزریق واکسن کرونا به افراد بالای ۸۰ سال در مهاباد

مهاباد/بالویز/ تزریق واکسن کرونا به افراد بالای ۸۰ سال در مهاباد در بیمارستان موقت این شهرستان در حال اجراست.

به گزارش سرویس عکس،پایگاه خبری بالویز،در قالب این طرح تمام افراد بالای ۸۰ سال طی چند مرحله فراخوان نسبت به بیماری کرونا واکسینه خواهند شد.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۲/۱۷ – ۱۴:۴۸:۱۴ / خبر ۲۶۰۰/ کد خبر ۱۲۲۸۷/ ج