پاكسازی محوطه‌های تاریخی مهاباد

مهاباد/بالویز/به مناسبت فرا رسیدن سال جدید پاکسازی و نظافت چند محوطه و اثر تاریخی شهرستان مهاباد انجام شد. به گزارش سرویس عکس،پایگاه خبری بالویز“به منظور ترویج فرهنگ نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی مهاباد و به مناسبت فرا رسیدن سال نو محوطه ها و مناطق تاریخی و گردشگری مهاباد پاکسازی خواهند شد.  این […]

پاكسازی محوطه‌های تاریخی مهاباد

مهاباد/بالویز/به مناسبت فرا رسیدن سال جدید پاکسازی و نظافت چند محوطه و اثر تاریخی شهرستان مهاباد انجام شد.

به گزارش سرویس عکس،پایگاه خبری بالویز“به منظور ترویج فرهنگ نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی مهاباد و به مناسبت فرا رسیدن سال نو محوطه ها و مناطق تاریخی و گردشگری مهاباد پاکسازی خواهند شد. 

این محوطه‌ها شامل حوض خانه ها، بداق سلطان، مقبره‌های تاریخی و موزه مردم شناسی بودند که آن را نیز از وجود زباله و سایر پسماند ‌ها پاکسازی کردند.

«فخریگاه»، «بداق سلطان»، «برده کنته»،«پردی سور» (پل سرخ)، «مسجد سور»، حوضخانه‌های «شاه‌درویش»، «عباس‌آقا» و «رستم بیگ» از آثار تاریخی مهاباد به شمار می روند.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز / ۹۹/۱۲/۲۹ – ۱۶:۰۵:۱۲/ ش ۲۴۵۱ / کد خبر ۱۱۶۵۱ / ج