اطلاعیه / پاکسازی حاشیه سد مهاباد

مهاباد- به گزارش پایگاه خبری ” بالویز” رئیس هئیت  کوهنوردان مهاباد از پاکسازی حاشیه سد مهاباد خبر داد رئیس هئیت  کوهنوردان مهاباد اظهار کرد : با همکاری ادارت سطح شهرستان و انجمن های و تشکل های زیست محیطی و مردم نهاد و تمامی علاقمندان محیط زیست دو محور خروجی شهرستان مهاباد ( مهاباد – سردشت […]

مهاباد- به گزارش پایگاه خبری ” بالویز” رئیس هئیت  کوهنوردان مهاباد از پاکسازی حاشیه سد مهاباد خبر داد

رئیس هئیت  کوهنوردان مهاباد اظهار کرد : با همکاری ادارت سطح شهرستان و انجمن های و تشکل های زیست محیطی و مردم نهاد و تمامی

علاقمندان محیط زیست دو محور خروجی شهرستان مهاباد ( مهاباد – سردشت ) و ( مهاباد – پیرانشهر) از وجود زباله پاک خواهد شد

” افشرده دل ” گفت: این حرکت خود جوش روز پنج شنبه ۱۸ مهر ساعت ۳ الی ۵/۳۰ عصر صورت می گیرد وتمامی علاقمندان به طبیعت دعوت

به عمل می آید که در این امر انسان دوستانه با کوهنوردان مهاباد همکاری نمایند

رئیس هئیت کوهنوردان مهاباد تصریح کرد: محل تجمع داوطلبان مجسمه کوهنورد ، ابتدای جاده مهاباد – سردشت  است که این کار در ارتقای

فرهنگ حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی در بین مردم نسبت به محیط واطراف خود بیان کرد

مهاباد – پایگاه خبری بالویز – ۹۸/۰۷/۱۷