۸۶ حلقه چاه آب غیر مجاز در مهاباد شناسایی و ۱۸ حلقه آن مسدود شد

مهاباد– به گزارش پایگاه خبری ” بالویز” رئیس امور آب مهاباد،  از شناسایی ۸۶ حلقه چاه آب غیر مجاز و مسدود کردن ۱۸حلقه چاه آب در این شهرستان خبر داد ” خالید رحمانی ” گفت: در نیمه نخست سال جاری ۸۶ چاه آب غیر مجاز شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی ۱۸ حلقه چاه آب […]

مهاباد– به گزارش پایگاه خبری ” بالویز” رئیس امور آب مهاباد،  از شناسایی ۸۶ حلقه چاه آب غیر مجاز و مسدود کردن ۱۸حلقه چاه آب در این شهرستان خبر داد

” خالید رحمانی ” گفت: در نیمه نخست سال جاری ۸۶ چاه آب غیر مجاز شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی ۱۸

حلقه چاه آب به منظور مقابله با برداشت های غیر مجاز آب های زیر زمینی مسدود شد

رئیس امور آب مهاباد افزود: چاه های غیر مجاز در دو بخش مرکزی و خلیفان به صورت غیر قانونی وارد مصرف کشاورزی

شده بودند که با پر شدن این چاه ها ۱۳صدم میلیون متر مکعب آب صرفه جویی گردید

” خالید رحمانی ” با بیان اینکه در سال جاری ۵۹ اخطاریه صادر شده است ،افزود : توقیف یک دستگاه حفاری آب ،

یک مورد معرفی به دادگاه و ۱۷ مورد جلوگیری از حفاری های در  خصوص چاههای غیر مجاز اقدام شده است

” رحمانی ” تصریح کرد: در جهت جلوگیری از مصرف آب در سال جاری با نصب ۸ دستگاه کنترل هوشمند ، مجموع

چاههای دارای کنتور هوشمند به ۲۳۶ حلقه رسیده است

مهاباد- پایگاه خبری بالویز – ۹۸/۰۷/۱۵