آموزش های مفید عمومی،موجب کاهش بیماری کرونا است

مهاباد / بالویز/ رئیس شبکه بهداشت و درمان مهاباد،گفت:یکی از راههای پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا ویروس،آموزش های مفید است. به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“بهاء الدین حسینی” با اعلام این خبر افزود:برای مبارزه با بیماری کرونا ویروس و کاهش این بیماری به مشارکت همگانی نیاز است. رئیس شبکه بهداشت و درمان مهاباد،با اشاره […]

آموزش های مفید عمومی،موجب کاهش بیماری کرونا است

مهاباد / بالویز/ رئیس شبکه بهداشت و درمان مهاباد،گفت:یکی از راههای پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا ویروس،آموزش های مفید است.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“بهاء الدین حسینی” با اعلام این خبر افزود:برای مبارزه با بیماری کرونا ویروس و کاهش این بیماری به مشارکت همگانی نیاز است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مهاباد،با اشاره به اینکه ویروس کرونا یک موضوع سیاسی نیست ،اظهارکرد:کرونا صرفا” یک بیماری محسوب می شود که دامنه گستردگی آن در تمام نقاط جهان پراکنده شده است.

“حسینی” تصریح کرد:مشارکت همگانی مردم در کاهش و مبارزه با این ویروس شرط اساسی به شمار می رود و بنا به طبع این ویروس به شدت تحت تاثیر مراودات فرهنگی و اجتماعی قرار دارد هر منطقه با بومی سازی و امکانات خودش فرق دارد و اقدامات خاص آن منطقه را می طلبد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از مراقبت های درمانی در سلامت مردم نقش دارد،ادامه داد: ۳۰درصد رفتارهای سالم جامعه ،۴۰درصد عوامل اقتصادی و اجتماعی و ۱۰ درصد محیط فیزیکی در سلامت مردم نقش اساسی دارند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مهاباد،یادآور شد:استفاده از پتانسل های سمن ها،افراد باتجربه و آموزش دیده و هلال احمر و تکیه بر مشارکت مردم در کرونا بسیار اهمیت دارد .

“بهاء الدین حسینی” با اشاره به اینکه در کشور نقطه غیر بحرانی نداریم ،افزود:سفرهای نوروزی،کاهش پروتکل های بهداشتی،ایجاد ذهنیت کم خطر بودن و عروسی ها از مسائل خطر ساز ویروس کرونا به شمار می روند.

اولین مورد مثبت بیماری کرونا در مهاباد در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۸ ثبت شد به طوری که تا پایان سال ۹۸ این رقم به ۲۱ مورد رسید و با شیوع موج این بیماری این آمار در فرودین ۵ برابر و در خرداد به ۲۵ برابر سال ۹۸ رسید.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۲/۲۰ – ۱۰:۵۵:۳۵ / کد خبر ۲۴۲۰ / چ