صداقت،سرعت،دقت از ارکان خبر است

مهاباد/بالویز/مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در دیدار از پایگاه خبری هاژه در مهاباد،گفت:رکن اساسی در خبر،صداقت،سرعت،دقت و صدق آزمایی است. به گزارش سرویس فرهنگی و هنری،پایگاه خبری بالویز“حجت السلام  ناصر خدایاری” روز دو شنبه در طی سفر یک روزه به شهرستان مهاباد در دیدار با پایگاه خبری هاژه و پایگاه های […]

صداقت،سرعت،دقت از ارکان خبر است

مهاباد/بالویز/مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در دیدار از پایگاه خبری هاژه در مهاباد،گفت:رکن اساسی در خبر،صداقت،سرعت،دقت و صدق آزمایی است.

به گزارش سرویس فرهنگی و هنری،پایگاه خبری بالویز“حجت السلام  ناصر خدایاری” روز دو شنبه در طی سفر یک روزه به شهرستان مهاباد در دیدار با پایگاه خبری هاژه و پایگاه های خبری مجوز دار شهرستان ،افزود:خبر نگار نبابد امید مردم را به یاس تبدیل کند ، زیرا مردم باید به خبر اعتماد کنند و اعتماد مهمترین سرمایه یک  پایگاه خبری است . 

“حجت السلام ناصر خدایاری ” با اشاره به اقدامات ارزشمند پایگاه خبری هاژه ،اظهار داشت:بایدخطاها را بپذیریم ،دولت را نقدمنصفانه کرده  و عملکرد های دولت را بازتاب و منعکس کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ،تصریح کرد:توجه به دانش افزایی زسانه می تواند در بینش رسانه ها موثر باشد،زیرا رشد آگاهی مردم به رشد رسانه ها ارتباط دارد.

مدیر مسئول پایگاه خبری هاژه نیز افزود: پایگاه خبری هاژه با توجه به رسالت خود توانسته است با نیروی های که در عرصه خبر دارد اقدامات شایسته ای در زمینه های فرهنگی و هنری ، تولیدآثارفاخر مستند به صورت تولید فیلم کوتاه  اقدام کند. 

به گزارش پایگاه خبری بالویز،درسال جاری پایگاه خبری هاژه در رتبه بندی پایگاه های خبری کشور، رتبه اول استان ها و رتبه دهم در بین پایگاه خبری کشور را کسب کرد.

مهاباد /پایگاه خبری بالویز /۹۹/۱۱/۲۱-۰۸:۱۰:۲۸/س