رود راین

وقتی قطار دل آب را می‌شکافد

در شماری از مناطق اما قطارها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مهاباد/بالویز/در پی بارش شدید باران در روزهای اخیر آب رود راین بالا آمده و در بسیاری از نقاط کشتیرانی متوقف شده است.

به گزارش سرویس عکس رسانه ها /پایگاه خبری بالویز،در شماری از مناطق اما قطارها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و می‌کوشند علیرغم افزایش سطح آب به وظیفه انتقال مسافر تا جایی که ممکن است عمل کنند.

وقتی قطار دل آب را می‌شکافد

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۱/۱۷-۱۹:۵۰:۴۵/ج