محل ماسک اینجا نیست

مهاباد/ بالویز/ گزارش سرویس عکس /با فروکش کردن موج سوم کرونا، برخی از شهروندان با عادی انگاری شرایط در رعایت توصیه‌های بهداشتی و استفاده از ماسک سهل‌انگاری می‌کنند. مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۱/۱۱-۲۲:۰۰:۲۱/ش

محل ماسک اینجا نیست

مهاباد/ بالویز/ گزارش سرویس عکس /با فروکش کردن موج سوم کرونا، برخی از شهروندان با عادی انگاری شرایط در رعایت توصیه‌های بهداشتی و استفاده از ماسک سهل‌انگاری می‌کنند.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۱/۱۱-۲۲:۰۰:۲۱/ش