مرد چینی می خواهد بر ترس خود از ارتفاع غلبه کند

مهاباد/بالویز/ بُلَندی ‌هَراسی یا ترس از ارتفاع یا آکروفوبیا ( Acrophobia) یکی از انواع هراس‌های ویژه است که شامل ترس از ارتفاعات می‌شود. به گزارش سرویس فیلم / پایگاه خبری بالویز،این نوع ترس در صورتی که فرد را دچار وحشت یا اختلال هراس کند می‌تواند خطرناک باشد. خوشبختانه ترس از ارتفاع درمان‌پذیر است و بیشتر افرادی که به دنبال درمان هستند می‌توانند به‌طور […]

مرد چینی می خواهد بر ترس خود از ارتفاع غلبه کند

مهاباد/بالویز/ بُلَندی ‌هَراسی یا ترس از ارتفاع یا آکروفوبیا ( Acrophobia) یکی از انواع هراس‌های ویژه است که شامل ترس از ارتفاعات می‌شود.

به گزارش سرویس فیلم / پایگاه خبری بالویز،این نوع ترس در صورتی که فرد را دچار وحشت یا اختلال هراس کند می‌تواند خطرناک باشد.

خوشبختانه ترس از ارتفاع درمان‌پذیر است و بیشتر افرادی که به دنبال درمان هستند می‌توانند به‌طور کامل بر ترس‌های خود غلبه کنند.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۰/۲۶-۲۰:۰۵:۱۳/ج