صدای تیر اندازی شکارچیان متخلف در اشنویه را به دام انداخت

مهاباد/ بالویز/ رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە گفت:صدای تیر در ارتفاعات مشرف به روستاهای اشنویه،شکارچیان متخلف را به دام انداخت. به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری بالویز“کریم خضری”اظهار داشت:در پی گزارشات مردمی مبنی بر شنیده شدن صدای تیر در ارتفات مشرف بە روستاهای” راشگند و علیان” مامورین یگان حفاظت محیط زیست با همکاری […]

صدای تیر اندازی شکارچیان متخلف در اشنویه را به دام انداخت

مهاباد/ بالویز/ رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە گفت:صدای تیر در ارتفاعات مشرف به روستاهای اشنویه،شکارچیان متخلف را به دام انداخت.

به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری بالویز“کریم خضری”اظهار داشت:در پی گزارشات مردمی مبنی بر شنیده شدن صدای تیر در ارتفات مشرف بە روستاهای” راشگند و علیان” مامورین یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی انتظامی به‌محل عازم شدند.

“کریم خضری” افزود:نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی با پیمودن ارتفاعات صعب العبور بە محدودە حضور شکارچیان نزدیک شدند.

وی تصریح کرد:٤ نفر شکارچی متخلف با مشاهده مامورین با استفاده از شرایط برفی،صعب العبور مکان و همچنین فاصلە از مامورین از محل متواری شدند.

رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە یاد آور شد:در تعقیب گریز انجام‌شده متخلفین موفق به فرار شدند و تحقیقات جهت دستگیری آنان ادامه دارد.

“خضری” از همکاری مردم با فرهنگ و دوستدار محیط زیست اشنویە و نیروهای انتظامی که در راستای حفاظت از این مواهب الهی با ادارە حفاظت محیط زیست دارند تشکر کرد.

مهاباد /پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۰/۲۷-۱۱:۳۵:۲۸/ش