از تلف شدن آبزیان رودخانه کانی رش اشنویه جلوگیری شد

مهاباد/بالویز/رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە گفت:درپی گزارشات مردمی مبنی بر گرفتار شدن تعداد زیادی از آبزیان رودخانە کانی رش در یک برکە ،مامورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به محل اعزام شدند. به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری بالویز“کریم خضری” افزود:این مشکل به دلیل قطع آب بندهای کشاورزی بوجود آمدە بود که […]

مهاباد/بالویز/رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە گفت:درپی گزارشات مردمی مبنی بر گرفتار شدن تعداد زیادی از آبزیان رودخانە کانی رش در یک برکە ،مامورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به محل اعزام شدند.

به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری بالویز“کریم خضری” افزود:این مشکل به دلیل قطع آب بندهای کشاورزی بوجود آمدە بود که موضوع با ادارە راهداری و حمل و نقل جادەای مطرح و اقدامات لازمه انجام شد.

وی اظهار داشت:با همکاری ادارە راهداری و حمل و نقل جادەای شهرستان اشنویە،یک دستگاە لودر به محل اعزام،باتوجە بە هدایت بخشی از آب رودخانە کانی رش از تلف شدن آبزیان موجود در آب بند جلوگیری به عمل آمد.

شهرستان اشنویه یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است که در جنوب این استان واقع شده است.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۰/۲۳-۱۲:۳۴:۱۰/س