“بیانیه”رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد در جهت محکومیت تعرض به آرامگاه هنرمند استاد محمد ماملی

مهاباد/بالویز/رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد در جهت محکومیت تعرض به آرامگاه هنرمند استاد آواز “محمد ماملی” بیانیه منتشر نمود. به گزارش سرویس فرهنگی و هنری،پایگاه خبری بالویز، متن بیانیه “سیامندجوانبخت”رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد،به شرح زیر است. بسم اللە الرحمن الرحیم همشهریان عزیز‌، اصحاب فرهنگ، هنر و ادب شهرستان مهاباد […]

"بیانیه"رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد در جهت محکومیت تعرض به آرامگاه هنرمند استاد محمد ماملی

مهاباد/بالویز/رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد در جهت محکومیت تعرض به آرامگاه هنرمند استاد آواز “محمد ماملی” بیانیه منتشر نمود.

به گزارش سرویس فرهنگی و هنری،پایگاه خبری بالویز، متن بیانیه “سیامندجوانبخت”رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد،به شرح زیر است.

بسم اللە الرحمن الرحیم

همشهریان عزیز‌، اصحاب فرهنگ، هنر و ادب شهرستان مهاباد

متاسفانه،مطلع شدیم آرامگاه هنرمند محبوب و مردمی مرحوم استاد «محمد ماملی» مورد تعرض و بی‌حرمتی قرار گرفته است.

بدون شک این گونە اقدام نابخردانه، هم از نظر آموزەهای دینی عملی ناپسند است، هم با روح فرهنگی و اخلاقی مرسوم در جامعە ما کاملا ناسازگار است.

ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد، تمام شخصیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی را سرمایەهای فرهنگی و اجتماعی این مرز و بوم می‌داند و به این امر واقف است که بە صورت کلی و عمومی قاطبە همشهریان ما نسبت بە جایگاە، زحمات و تلاش‌های این بزرگان نهایت احترام و تکریم می‌باشد.

لذا چنین اقدامات نادرستی نمی‌تواند جایگاە و بزرگی شخصیت‌های فرهنگی و هنری ما را مخدوش نماید‌. همانطور کە شاعر بە درستی گفتە است:

سنگ بد گوهر اگر کاسە‌ی زرین بشکست

قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

همگان می‌دانیم بانیان چنین اقدامات ناپسند، نە تنها هیچ دستاوردی نخواهند داشت بلکە در کمترین زمان ممکن متوجە مذموم و نادرست بودن عمل خویش خواهند شد.

در پایان، ضمن احترم بە جایگاە و زحمات گران‌سنگ تمام شخصیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی مخصوصا استاد آواز “محمد ماملی” امید است با همدلی، همکاری و پیگیری همگانی خویش بتوانیم از تکرار چنین اتفاقات نادرست و نامرتبط با عرف، فرهنگ و اخلاق جمعی خویش جلوگیری کنیم.

در این راستا مجموعە ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمادگی دارد با همکاری جامعە فرهنگی، هنری و ادبی شهرستان و خانوادەی محترم استاد و همچنین نیروهای خدوم و تلاشگر انتظامی و قضایی، هرگونە پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

جوانبخت/رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۰/۲۱-۱۷:۱۸:۴۳/ی