شغال زخمی در سقز،تیمار و در دامن طبیعت رها شد

مهاباد/بالویز/صادقی،سرپرست منطقه حفاظت شده عبدالزاق سقز از تیمار شغال زخمی و رها سازی آن در دامن طبیعت خبر داد. به گزارش سرویس فیلم ،پایگاه خبری بالویز،حدود ۱۰۰ نوع پرنده و پستاندار چون؛ لک لک، عقاب طلایی، هما، قرقی، مرغ حق، کبک، قوچ و میش، شغال و میش مرغ در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق شناسایی شده […]

شغال زخمی در سقز،تیمار و در دامن طبیعت رها شد

مهاباد/بالویز/صادقی،سرپرست منطقه حفاظت شده عبدالزاق سقز از تیمار شغال زخمی و رها سازی آن در دامن طبیعت خبر داد.

به گزارش سرویس فیلم ،پایگاه خبری بالویز،حدود ۱۰۰ نوع پرنده و پستاندار چون؛ لک لک، عقاب طلایی، هما، قرقی، مرغ حق، کبک، قوچ و میش، شغال و میش مرغ در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق شناسایی شده است.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۰/۱۹-۲۰:۰۰/ج