مهر ۶, ۱۳۹۹

بر اساس گزارشات اخیرشهرســـتانی وضعـــیت سفید در آذربایجان‌غربی وجــــود نــــدارد

مهاباد – بالویز ” سفیر“مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا گفت : شهرســـتانی با وضعـــیت سفید در آذربایجان‌غربی وجــــود نــــدارد به گزارش …

Read More