لحظه تحویل سال ۹۹

مهاباد – بالویز ( سفیر) لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران، ساعت ۷ و

بیشتر بخوانید

تمهیدات ستاد خدمات سفر نوروز در مهاباد

مهاباد –بالویز (سفیر) – ستاد خدمات سفر در جلسه ای برای ایام نوروز و پیشگیری از شیوع بیماری واگیردار کرونا

بیشتر بخوانید