راه‌های قانونی برای متقاضیان فرزند خواندگی

مهاباد-بالویز،سفیر-معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: متقاضیان فرزند خواندگی از راه‌های قانونی اقدام کنند. به گزارش سرویس

بیشتر بخوانید

بیش از ۶۰۰ مدرسه در آذربایجان غربی مجری “طرح نماد” هستند

مهاباد-بالویز”سفیر-معاون فرهنگی و پرورش اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت:۶۶۶ مدرسه آذربایجان غربی مجری “طرح نماد “هستند به

بیشتر بخوانید

ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در آموزش و پرورش

مهاباد-بالویز”سفیر– از سوی وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت؛قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توسط رئیس جمهوری به معاونت ابتدایی

بیشتر بخوانید