نمد،نشانه تمدن کهن در دست هنرمندان ایلامی

مهاباد-بالویز،سفیر-نمد از صنایع بسیار قدیمی است که درباره تاریخ و محل پیدایش آن اطلاع دقیقی در دست نیست، به گزارش

بیشتر بخوانید