بیست و هشت خودروی احتکار شده در خوی کشف شد

مهاباد – بالویز ” سفیر”  حمید صمدزاده دادستان شهرستان خوی ، گفت : با اعلام خبر  ۲۸ دستگاه خودروی احتکار

بیشتر بخوانید